دفترچه سوالات آزمون ارشدسوالات کارشناسی ارشد سال 96-95

11 مرداد 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط

 

لطفا جهت دریافت رمز فایل، نام رشته مورد نظر خود را به شماره

30002223339559

پیامک نمایید. 

 

 سوالات کارشناسی ارشد سال 95-94

11 مرداد 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط


سوالات کارشناسی ارشد 94-93

11 مرداد 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط


سوالات کارشناسی ارشد 92-91

11 مرداد 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط

 

ردیف

سوالات ارشد 92-91

1

 سوالات ارشد تغذیه 92-91

2

سوالات ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 92-91

3

 سوالات ارشد پرستاری 92-91

4

 سوالات ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 92-91

5

 سوالات ارشد پرستاری ویژه 92 -91

6

 سوالات ارشد پرستاری سالمندی 92-91

7

 سوالات ارشد مامایی 92-91

8

 سوالات ارشد ایمنی شناسی 92-91

9

 سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی 92-91

10

 سوالات ارشد سم شناسی 92-91

11

 سوالات ارشد آمار زیستی 92-91

12

 سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 92-91

13

 سوالات ارشد فیزیولوژی 92-91

14

 سوالات ارشد بهداشت محیط 92-91

15

 سوالات ارشد علوم تشریحی 92-91

16

 سوالات ارشد ویروس شناسی 92-91

17

 سوالات ارشد میکروب شناسی 92-91

18

 سوالات ارشد رادیوبیولوژی 92-91

19

 سوالات ارشد آموزش پزشکی 92-91

20

 سوالات ارشد مددکاری اجتماعی 92-91

21

 سوالات ارشد شنوائی شناسی 92-91

22

 سوالات ارشد فیزیوتراپی 92-91

23

 سوالات ارشد قارچ شناسی پزشکی 92-91

24

 سوالات ارشد گفتار درمانی 92-91

25

سوالات ارشد ژنتیک انسانی 92-91

26

سوالات ارشد اقتصاد بهداشت 92-91

27

سوالات ارشد بیوشیمی بالینی 92-91

28

سوالات ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 92-91

29

سوالات ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 92-91

30

سوالات ارشد اپیدمیولوژی 92-91

31

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 92-91

32

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 92-91

33

سوالات ارشد حشره شناسی پزشکی 92-91

34

سوالات ارشد سلامت و رسانه 92-91

35

سوالات ارشد فناوری اطلاعات سلامت 92-91

36

سوالات ارشد فیزیوتراپی ورزشی 92-91

37

سوالات ارشد کاردرمانی 92-91

38

سوالات ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 92-91

39

سوالات ارشد مهندسی پزشکی(زیست مواد) 92-91

40

سوالات ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 92-91

41

سوالات ارشد انگل شناسی 92-91

42

سوالات ارشد بینائی سنجی 92-91

43

سوالات ارشد خون شناسی آزمایشگاهی 92-91

44

سوالات ارشد روانشناسی بالینی 92-91

45

سوالات ارشد فیزیک پزشکی 92-91

46

سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 92-91

47

سوالات ارشد نظارت بر امور دارویی 92-91

 

 

JoomShaper