ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

شیمی تجزیه
شیمی آلی
سم شناسی
تغذیه
میکروبیولوژی مواد غذایی
بیوشیمی عمومی 
فیزیولوژی
زبان

 

پکیج کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی بجز دروس: سم شناسی، میکروبیولوژی مواد غذایی شامل جزوات شیمی تجزیه، شیمی آلی، تغذیه، بیوشیمی، فیزیولوژی و زبان می باشد.

JoomShaper