دکترای علوم و صنایع غذایی 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

               میکروبیولوژی مواد غذایی
                  شیمی مواد غذایی
                 استعداد تحصیلی
 

 

پکیج آموزشی دکترای علوم و صنایع غذایی شامل جزوات تمام دروس می باشد.

JoomShaper